Brabant Boven middeleeuws reenactment

Français : Pas encore prêt

Deutsch: Noch nicht fertig

De Leden

Brabant Boven is een nieuwe groep Middeleeuws re-enactors die zich situeert in het jaar 1453. Constantinopel is net gevallen. Kruisvaarders hebben geld nodig om Europa te verdedigen tegen de moslims. De Franse kroonprins is voor zijn vader richting Brabant gevlucht.

Intern gebruiken we titels om het niveau aan te duiden (zoals gordels in gevechtssporten). Deze hebben (buiten de naam) niets met de historische titel te maken: novice - page - schildknaap/schildmaagd - sergeant - ridder
Wie zijn de leden? Dauphin Louis XI - Prinses Charlotte - Piere d’Aubusson - Guinivere - Barones de Bocsozel - Jean de Lescun - Joanna Beaton - Guillaume Armuet - Jonas

Dauphin Louis XI

Dauphin Louis XIIk ben Louis Valois, kroonprins van Frankrijk en heerser over de franse “provincie” Dauphiné. Daarom noemt men mij ook Le Dauphin.

Ik ben geboren op 3 juli 1423 in het kasteel Plessis-lès-Tours.

Omdat ik het vaak oneens was met mijn vader, de franse koning Charles VII, of alleszins zijn hofhouding, kwam ik samen met enkele edelen in opstand in 1440. Jammer genoeg had dit weinig succes. Tussen 1446 en 1456 voerde ik verschillende hervormingen door in de Dauphiné, waardoor ik populariteit haalde bij de middenstand, tegen de zin van mijn vader.

Hij stuurde een leger op mij af waardoor ik moest vluchten naar Vlaanderen bij Philips de Goede, een rivaal van mijn vader. Mijn pasgeboren zoontje overleed en werd begraven in Halle.

In 1461 werd ik koning van Frankrijk, beter gekend als Louis XI. Mijn politieke overtuiging van centralisatie botste met vele edelen, ook met de zoon van mijn vroegere beschermer Philips de Goede: Karel de Stoute. Door mijn politieke spelletjes, kon ik de franse absolute monarchie starten en de franse eenheidsstaat beginnen. Dit konden vele edelen niet verkroppen waardoor ik, uiteraard onterecht, een slechte reputatie kreeg onder de adel en dus ook bij de geschiedenisschrijvers. Maar ik bevorderde de franse economie en breidde het grondgebied danig uit. Tenslotte stierf ik in 1483. (tot hier historisclouis xih correct) 

Momenteel, anno 1453-1454, ben ik samen met mijn tweede vrouw, Charlotte van Savoye, en haar lijfwachte Guinivere, op bezoek bij Philips de Goede in het kasteel op de Keizersberg in Leuven. Samen met hem besprak ik wat mijn vader Charles VII allemaal verkeerd deed om te proberen zijn steun te krijgen. Onverwacht liep ik hier een vroegere strijdmakker, Pierre d'Aubusson, tegen het lijf. (locaties zijn echt, aanwezigheid in Brabant is historisch maar de ontmoeting is MOGELIJK)

(We hebben officiële toestemming van Prince Jean de France, Hertog van Vendôme, Dauphin van Frankrijk om zijn wapenschild te dragen, de geschiedenis van de Dauphins uit te leggen en de banden tussen het Franse en Belgische Koningshuis te benadrukken)                                                             TOP

Charlotte de Savoie

I12003279_725335727612505_5518316266159441186_nk ben Charlotte van Savoie. Ik ben geboren op 11 november 1441. Mijn vader was hertog Lodewijk van Savoie en mijn moeder was Anna van Lusignan, prinses van Cyprus.

Al op 10jarige leeftijd trouwde ik met de Dauphin. Dit was zelfs zonder toestemming van zijn vader, Koning Charles VII. Het zou een van de redenen worden van de ruzie tussen de Dauphin en zijn vader.

Samen met Louis XI had ik in totaal 8 kinderen maar jammer genoeg stierven er 5 voor ze 3 jaar waren. Mijn tweede zoon JCharlotte(1)oachim stierf 4 maand na zijn geboorte en ligt in Halle begraven.

 

Toen Louis XI voor zijn vader vluchtte naar Bourgondië, volgde ik hem.
Toen ik Koningin werd, woonde ik ver van Louis in het kasteel van Amboise. Veel zag ik mijn man niet meer. Ik deed heel veel aan liefdadigheid en verzamelde en las ik enorm veel boeken.

Ik stierf op 1 december 1483, amper 3 maanden nadat Louis XI stierf.
thefreelancehistorywriter.com/2014/01/03/charlotte-of-savoy-queen-of-france/                                                                                                                                        TOP

Pierre d’Aubusson

Pierre d'AubussonIk ben Pierre d’Aubusson, geboren in 1423 te Le-Monteil-au-Vicomte. Als vijfde zoon had ik geen recht op een erfenis maar ik had geen zin om priester/bisschop te worden zoals mijn andere broers. Ik moest kiezen tussen een militaire en een geestelijke carriere. Ik besloot de militaire om tegen de Ottomanen te strijden. Na schildknaap geweest te zijn bij Keizer Sigismund van het Heilig Roomse Rijk, blonk ik uit in strijd en leergierigheid. Ik werkte een poosje in het leger van de Franse koning Charles VII en zijn zoon de Dauphin (de latere koning Louis XI). Voor mijn moed en inzicht tijdens de strijd in Mantereau-faut-Yonne en in Zwitserland, verkreeg ik mijn ridder-titel. Vervolgens ging ik in 1445 bij de Orde van Sint Jan van het Hospitaal in Jeruzalem, oftewel Hospitallers/Hospitaalridders om Rhodos te gaan verdedigen tegen het Ottomaanse Rijk. Daar zal ik carriere maken en uiteindelijk in 1476 tot Grootmeester van de Orde verkozen worden. Zelfs op 57jarige leeftijd verdedigde ik Rhodos in 1480 moedig met het zwaard, waarbij ik maar liefst 3 ernstige wonden opliep maar niet opgaf. Voor de bewaking van Cem (of Djem), een Ottomaanse prins, verkreeg ik in 1486 bovendien ook nog de Kardinaalstitel. Ik stierf in 1503 te Rhodos op 80jarige leeftijd. 


daubusson and djemMaar momenteel, anno 1453-1454, ben ik op reis van Rhodos naar Frankrijk om geld te gaan vragen bij de Franse koning om het Christendom te kunnen verdedigen. (tot hier historisch correct) Op mijn tocht doe ik verschillende Commanderijen van de Orde aan, zoals de commanderij op de Keizersberg te Leuven en de commanderij te Walsbergen (Wommersom - Tienen), die beiden afhingen van het Prioraat Chantraine en het Grootprioraat Frankrijk. Hier ontmoet ik onverwacht de Dauphin van Frankrijk, mijn voormalige bevelhebber. (locaties zijn echt, aanwezigheid is historisch MOGELIJK maar niet bewezen - d’Aubusson is wel degelijk in 1456 bij Charles VII aangekomen om geld te vragen voor de verdediging van Rhodos.)                                                                      TOP

Guinivere

11252557_693619197450825_2573760864822478754_nIk ben Guinivere. Mijn achternaam ken ik niet omdat ik als wees opgevangen ben door de Orde van de Heilige Maagd Maria, een ridderorde in de streek Lombardije in noord Italië. In het Latijn is dat Ordo Militiae Maria Gloriosa.

In de ridderorde werd er geen probleem van gemaakt dat vrouwen vochten. Ze konder er zelfs toetreden en vrouwelijke ridder worden met de titel Equitessa of Militissa.

De Orde legde wel geloften van gehoorzaamheid af, zoals normaal bij Augustijner orden maar stond wel toe dat we trouwden, zoals dat ook al eerder mocht bij andere orden (Orde van Santiago en de Militia van Jesus Christus). Onze taak was het regionaal vededigen van het geloof. Om kleine rellen te onderdrukken mochten we eigenlijk enkel defensieve wapens dragen. Daarom trainde ik me voornamelijk in het omgaan met dolken.

Omdat we mochten trouwen en naar feesten gaan, noemde men ons soms erg denigrerend Frati Gaudenti, wat “feestende monniken” betekent. En inderdaad sommigen namen hun ridderlijkheid erg licht op. Zelfs Dante Alighieri vermeldde de Orde in zijn beroemde boek La Divina Commedia waar hun uitspattingen hun zelfs een eigen plekje in de 8e cirkel van de Hel opleverden.

Die uitspattingen en hypocrisie zorgden ervoor dat ik een afkeer van de Orde en de Kerk kreeg. Omdat de grond wat te heet onder mijn voeten werd door mijn protest ben ik moeten gaan vluchten richting Genéve en zo naar de Dauphiné in Frankrijk. Daar werd mijn talent met de dolken opgemerkt door de Dauphin, die me inhuurde om zijn Prinses te beschermen. Dat doe ik nu al enkele jaren met volle overtuiging. Geen enkele man, de Kerk of wie dan ook zal Prinses Charlotte ook maar iets aandoen! Daar zorg ik wel voor! En ocharme diegene die een gewapende vrouw onderschat!
Bijkomend ben ik ook de min voor de zoon van de Dauphin, Charles genaamd. Een min zorgt voor een kind en geeft indien nodig ook de borstvoeding.

Bron: fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_Chevaliers_de_la_Mère_de_Dieu

(opmerking: Dit personage is geheel fictief. De Orde is wel historisch. Ze werd in 1261 opgericht en goedgekeurd door Paus Alexander IV of Urbanus IV. Ze werd ontbonden in 1559.)                                                                                                                                                                                                                          TOP.

Barones de Bocsozel                                                                                                                     TOP

Barones de BocsozelMijn naam is Marie de Bocsozel en ben de dochter van een oude adelijke familie in de Dauphiné. Ik ben getrouwd met Pierre II (de jongere) du Terrail van het kasteel Bayard. Zowel de familie van mijn man als die van mij zijn fervente aanhangers van de Dauphin. Daarom mag mijn man veel strijden aan de zijde van de Prins. Mijn man zal sterven aan de voeten van de Dauphin tijdens de slag bij Montlhéry op 16 juli 1465.
Samen zullen we 4 kinderen krijgen nl: Aimon du Terrail, Jean II, Marguerite en Antoinette. De zoon van Aimon, mijn kleinkind Pierre III dus, zal uitgroeien tot een groot krijger en aanvoerder (le chevalier sans peur et sans reproche).
Momenteel ben ik bij de Dauphin om steun te vragen na het overlijden van mijn man. Die steun kan geldelijk zijn maar zeker ook in de vorm van soldaten of aanvoerders om mijn kasteel Bayard te verdedigen. Hoewel ik als Barones niet op het slagveld te vinden ben, heb ik wel geleerd om mezelf in tijden van nood te verdedigen met dolken.

De tekst hierboven is de historische versie. Op re-enactment gebeuren spelen we dat de ontmoeting en indiensttreding al rond 1453 plaats vond. We weten dat dit een annachronisme is van een kleine 12 jaar, maar we vinden dat de dynamiek die we hierdoor kunnen creëren dit rechtvaardigt.

Jean de Lescun                                                                                                                                    TOP

Jean de Lescun2Ik ben Jean de Lescun, de bastaardzoon van Arnaud Guillaume de Lescun, de bisschop van Aire-sur-l’Adour, en Anne d’Armagnac, gravin van Dreux. De familie van mijn moeder stond hoog in aanzien bij de kroonprins. Ze speelden een belangrijke politieke rol in de Honderdjarige Oorlog. Mijn grootvader Bernard VII d’Armagnac mocht zelfs de Dauphiné besturen toen Koning Charles VII nog Kroonprins was. (in de 20e eeuw zou één van de afstammelingen van mijn moeder, Diana Prinses van Wales worden).
Ik besteedde heel mijn leven in dienst van Kroonprins (en later Koning) Louis. Daardoor werd ik in 1450 benoemd tot sénéchal van Valentinois en Maarschalk van de Dauphiné.

Later zou ik nog gouverneur van de Dauphiné worden oa toen de Kroonprins voor zijn vader naar Bourgondië moest vluchten (1457-1463 en 1472-1473)
Op 3 oktober 1463 zal ik als koninklijk raadgever en kamerheer door Koning Louis XI benoemd worden tot Maarschalk van Frankrijk en Officier van het Hof.
Van zodra ik in 1463 wettelijk erkend werd, kreeg ik van de Koning ook de adelijke titel terug van Graaf van Comminges die door mijn grootmoeder in 1453 aan het Koninkrijk geschonken was. Ook werd ik nog Gouverneur van Guyenne als dank voor mijn toegewijd leven.

In 1469 werd ik als een van de eerste ridders toegelaten in de Orde van Sint-Michel die door de Koning dat jaar werd opgericht.
Ik stierf op 28 augustus 1473.

Dit personage is historisch. De aanwezigheid in hertogdom Brabant is historisch niet bewezen maar aangezien hij tot de vertrouwelingen van de Dauphin behoorde was dit wel waarschijnlijk. Op re-enactment gebeuren kunnen we door het 20 jaar anachronisme van Philippe de Commines rivaliteit tussen deze twee personages uitspelen.
Hoewel nog niet gebeurd, zullen we wel proberen om erfgenamen van Jean de Lescun terug te vinden om officieel toestemming te vragen om hun voorvader uit te beelden en hun wapenschild te verdedigen.

BRON: fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Lescun en en.wikipedia.org/wiki/Anne_of_Armagnac

Joanna Beaton

MPhilip en Jessicaijn naam is Joanna Beaton, geboren op 13 juni 1427. Mijn familie is ook wel gekend als MacBeth (in het Schots) of Meic-Bethad (in het Gaelic) en arriveerde in de 14de eeuw in Schotland vanuit Ierland. We hebben ons over het hele land verspreid, wat resulteerde in twee verschillende takken van onze familie: Eén op het vasteland en één op de Schotse eilanden. Ikzelf behoor tot de 1ste tak, en meer precies tot de familie die in Hustabost woont, op het eiland Skye. Mijn familie is hoofdzakelijk bekend als een medische familie, generatie na generatie van dokters dienden de Koninklijke families en heren van de eilanden voor maar liefst 5 eeuwen! Daar ik een vrouw ben, kon ik niet in mijn vaders voetstappen treden, maar niettemin leerde hij mij alles wat hij wist over kruiden en helen. Wanneer prinses Margaret uitgehuwelijkt werd aan de kroonprins van Frankrijk, de toekomstige Lodewijk XI, vond het hof het wijs om een vrouwelijke heler met haar mee te sturen. Hierdoor stond ik dicht bij de prinses en was het dus ook belangrijk dat ik leerde haar te verdedigen. Daarom leerde ik vechten met dolken. Je weet maar nooit. Jammer genoeg stierf mijn prinses op jonge leeftijd. Na haar dood bleef ik aan het hof van de Dauphin. In 1446 werd de prins verbannen naar de Dauphiné, daar zijn relatie met zijn vader steeds gespannener werd. In 1451 verbleef het hof kort bij Guillaume Armuet, de toekomstige kasteelheer van Bon Repos bij Grenoble. We werden op slag verliefd. In 1456 volgde Guillaume het hof naar Brabant, waar we momenteel te gast zijn bij Filips De Goede, Hertog van Bourgondië.

BRON: John Bannerman. 2015. The Beatons: A medical kindred in the classical Gaelic tradition. Birlinn ltd.

                                                                                                                                                                           TOP

Guillaume Armuet

Mijn naam is Guillaume Armuet, een edelman die goed overeen komt met de Dauphin van Frankrijk, de toekomstige Louis XI. 
Na de vroege dood van mijn vader stond ik als oudste zoon al gauw aan het hoofd van een familie. 
Ik vond het echter belangrijk om ook zelf deel uit te maken van de gemeenschap op mijn domein, waardoor ik me reeds op jonge leeftijd verdiepte in ambachten. 
Momenteel ben ik gepassioneerd door metaalbewerking en ben ik volop bezig met het maken van een maliënkolder.
In 1451 was de Dauphin gedurende korte tijd bij mij te gast en ben ik smoorverliefd geworden op Joanna Beaton, een heleres van de Prinses.
Toen in 1456 het leger van koning Karel VII naar de Dauphiné kwam, heeft mijn familie aan de Dauphin het paard geschonken waarmee hij is kunnen vluchten.
Ikzelf heb toen m'n landgoed in de steek gelaten, en volgde het hof (en zo ook mijn hart) naar Brabant. Momenteel verblijven we daar bij Filips de Goede, Hertog van Bourgondië.
Hoewel er niet veel geweten is van mijn leven, heeft mijn kasteel Bon Repos de tijd overleefd. 
Het is waarschijnlijk met de hulp van de Dauphin dat ik dit in 1470 kon bouwen in het dorpje Jarrie, nabij Grenoble.
Hij is ook degene die me een adelijke titel verleende en 2 van z'n eigendommen (Vizille en l'Oisans) schonk. 
Na een lang en gelukkig leven zijn Joanna en ik in 1494 overleden.

Opmerking: Ook al bestond Guillaume, toch weten we niks over zijn leven, behalve zijn goede verstandhouding met de Dauphin en het oprichten van zijn kasteel. Daarom vullen we zelf de gaten in het verhaal op. Het liefdesverhaal met Joanna Beaton is volledig verzonnen, net zoals zijn aanwezigheid in Brabant

BRON: Clé de Voûte, journal du Château de Bon Repos

                                                                                                                                                                         TOP

Disclaimer: We zijn enkel eigenaar van de fotos van onze eigen groep. Andere foto’s ter illustratie van teksten hebben we verkregen van andere websites. Indien de eigenaar wenst dat we bepaalde foto’s verwijderen volstaat het om ons daarover een mail te sturen. Het wapenschild van de groep is fictief en louter illustratief. We hebben het ontworpen hoe het had kunnen zijn als er een huwelijk was geweest door Franse en Brabantse adel.
 We hebben officiële toestemming van Prince Jean de France, Hertog van Vendôme, Dauphin van Frankrijk om zijn wapenschild te dragen, de geschiedenis van de Dauphins uit te leggen en de banden tussen het Franse en Belgische Koningshuis te benadrukken

We only own the pictures of our own group. The other pictures serve as illustration for the text and were found on other websites. If the owner wishes that we remove certain pictures, he or she can contact us by sending us an email. The coat of arms of the group is fictitious and purely illustrative. We designed it the way it could have been if there had been a marriage between French and Brabantian nobility.
We have the official permission of Prince Jean de France, Duke of Vendôme, Dauphin of France, to carry his coat of arms, to explain the history of the Dauphins and to emphasise the ties between the French and Belgian royal houses.

footer_bg_r