Brabant Boven middeleeuws reenactment

Français : Pas encore prêt

Deutsch: Noch nicht fertig

Brabant Boven!

Brabant BovenBrabant Boven brengt u terug naar de middeleeuwen, de tijd van ridders, prinsen en prinsessen. Zie hoe een kruisvaarder en een prinses ruzie krijgen en hoe de kroonprins er korte metten mee maakt. Of hoe een dief de geldbuidel steelt van een hofdame en hoe hij wordt gestraft
En indien gewenst, zorgen we voor een toepasselijk reenactment scenario voor uw feestelijkheden

 

In tegenstelling tot de meeste Vlaamse re-enactment groepen pogen wij de Franse kant van onze geschiedenis tot leven te brengen. Want ook al waren zij “de bezetters”, ze hebben onze geschiedenis ook bepaald.

 

U kan onze groep inschakelen voor bedrijfsfeesten, allerhande club-activiteiten, als illustratie van geschiedenislessen, enzovoorts.
We laten u zien hoe men vocht, dat vrouwen ook heldhaftig vochten, hoe men zich kleedde. We geven uitleg over gebruiken, wapens, uitdrukkingen die we nog steeds gebruiken maar de oorsprong vergeten zijn...
En uiteraard leggen we ook uit dat het Franse koningshuis nog steeds bestaat !

Quaeye Werelt 2015
Escorte van Prinsenpaar
Brabant Boven

Disclaimer: We zijn enkel eigenaar van de fotos van onze eigen groep. Andere foto’s ter illustratie van teksten hebben we verkregen van andere websites. Indien de eigenaar wenst dat we bepaalde foto’s verwijderen volstaat het om ons daarover een mail te sturen. Het wapenschild van de groep is fictief en louter illustratief. We hebben het ontworpen hoe het had kunnen zijn als er een huwelijk was geweest door Franse en Brabantse adel.
 We hebben officiële toestemming van Prince Jean de France, Hertog van Vendôme, Dauphin van Frankrijk om zijn wapenschild te dragen, de geschiedenis van de Dauphins uit te leggen en de banden tussen het Franse en Belgische Koningshuis te benadrukken

We only own the pictures of our own group. The other pictures serve as illustration for the text and were found on other websites. If the owner wishes that we remove certain pictures, he or she can contact us by sending us an email. The coat of arms of the group is fictitious and purely illustrative. We designed it the way it could have been if there had been a marriage between French and Brabantian nobility.
We have the official permission of Prince Jean de France, Duke of Vendôme, Dauphin of France, to carry his coat of arms, to explain the history of the Dauphins and to emphasise the ties between the French and Belgian royal houses.

footer_bg_r