Brabant Boven middeleeuws reenactment

Français : Pas encore prêt

Deutsch: Noch nicht fertig

Picture album

These images and clips will give you a first taste of the atmosphere of medieval re-enactment and of our group activities.
Fight between the prince and a knight HERE
Fight between a knight and a lady-in-waiting HERE
Fight between two ladies-in-waiting HERE
Fight between a lady-in-waiting and a chamberlain HERE

Royal Barrel of Wine

The Dauphin

Posing with dogs

Guinivere and bow

Pose

reenactment kasteel hoensbroek 28mei2012

Royal couple

The Ladies having fun

The Princess and ladies in waiting

D'aubusson and roses

Calligraphy

The Prince trying a crown

The Dauphin

The Dauphin

The Dauphin offensive

Dinner time

The Dauphin and roses

De Commines and his family

The kitchen

Dinner's ready

Jeanjaques

The Camp

The Barones and the Prince

Outfit

Guinivere (2)

The Dauphin and d'Aubusson

Guinivere offensive

The Dauphin posing

Dauphin and d'Aubusson agreeing

The Prince kneeing

D'Aubusson and Guinivere

Guinivere closeup

The Dauphin

Attack on the Prince

Princess and Catharina

Attack on the bridge

Attacker defeated

De Commines cheeky

D'Aubusson

Princess Charlotte

Ladies in waiting fighting

Ladies in waiting strike

The Prince fighting

De Commines and Catharina fighting

prinses Charlotte

The prince speeches

D'Aubusson and the Prince

Prince, Princess and King

Philippe_de_Commines

charlotte 2

daubusson - card

Marriage Louis xi

Disclaimer: We zijn enkel eigenaar van de fotos van onze eigen groep. Andere foto’s ter illustratie van teksten hebben we verkregen van andere websites. Indien de eigenaar wenst dat we bepaalde foto’s verwijderen volstaat het om ons daarover een mail te sturen. Het wapenschild van de groep is fictief en louter illustratief. We hebben het ontworpen hoe het had kunnen zijn als er een huwelijk was geweest door Franse en Brabantse adel.
 We hebben officiële toestemming van Prince Jean de France, Hertog van Vendôme, Dauphin van Frankrijk om zijn wapenschild te dragen, de geschiedenis van de Dauphins uit te leggen en de banden tussen het Franse en Belgische Koningshuis te benadrukken

We only own the pictures of our own group. The other pictures serve as illustration for the text and were found on other websites. If the owner wishes that we remove certain pictures, he or she can contact us by sending us an email. The coat of arms of the group is fictitious and purely illustrative. We designed it the way it could have been if there had been a marriage between French and Brabantian nobility.
We have the official permission of Prince Jean de France, Duke of Vendôme, Dauphin of France, to carry his coat of arms, to explain the history of the Dauphins and to emphasise the ties between the French and Belgian royal houses.

footer_bg_r